SERVOSTAR 606

Stock Avialable : 8.0
Add to Cart

KOLLMORGEN SERVOSTAR 606 KOLLMORGEN - Seidel Servo drive type SERVOSTAR 606 from the Servostar 600 Serie, VFD Drive Power Supply 208-480V-AC 260-675V-DC 8KHZ 4KVA